Om mötesplatsen

Förskolan i Fokus är en mötesplats som vänder sig till alla som arbetar inom förskolan, såväl den kommunala som den privata, förskoleklasser och dess förskolechefer och rektorer.

Evenemanget består av en mässa och ett seminarieprogram. På mässan kan besökarna se det senaste av produkter och tjänster inom till exempel pedagogiskt material, lekmaterial, inredning & möbler, kost, utbildning och coachning, digitala läromedel med mera, med mera.

Seminarierna syftar till att ge ny kunskap, inspirera och lyfta den enskilda medarbetaren såväl som hela arbetslaget i strävan att uppnå kvalitet och trivsel i det dagliga arbetet. Det blir ett intressant och mångfacetterat program som kommer att vara värdefullt att ta del av.

För att kvalitetssäkra arrangemanget har vi ett antal starka samarbetspartners; Malmö stad, Lärarförbundet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolledarföreningen Lärarförbundet och Malmö högskola.

Ny arrangör

Förskolan i Fokus 2013 arrangeras av Artexis. Med den nya ägaren till mässan säkerställs utveckling, kvalitet och kontinuitet för denna viktiga mötesplats.

Facebook
Sign Up to see who your friends are following.
Tid & plats

Malmömässan
Tisdag 15 oktober 09.00-17.00
Onsdag 16 oktober 09.00-17.00