Scenprogram på Förskolan i fokus

Tisdag 15 Oktober

 
 

 

11.20-11.40

Reggio Emilia-pedagogik och teknik - går det ihop?

Om Loris Malaguzzi levde idag skulle han inte ha några problem att använda teknologi och media som ett av de hundra språken. I föreläsningen tittar vi på lösningar som väcker nyfikenhet och ger möjlighet till en utforskande miljö med hjälp av iPad och andra surfplattor. Föreläsaren heter Andrea Fantuzzi, och är utbildad Atelierista vid Reggio Children i Reggio Emilia. Han arbetar idag som lärare vid Orca Mediautbildning.

Arrangör: ORCA- Mediautbildning / Jonas Andersson

 

 

12.20-12.40

Låt barnen leka, skapa, dokumentera och vara kreativa med datorn i förskolan. Elevdata förskoleavtal +.

Arrangör: Elevdata

 

 

13.20-13.40

Anna Kärre talar om sin bok ”Matematik i förskolan”.

Arrangör: Lärartidningar

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

14.00-14.20

"Specialpedagogik i förskolan- ett problemorienterat synsätt"

Nina Mohss- kommer presentera den påverkansmodell som hon har jobbat fram och beskriva de olika delar som ingår i den. Hon kommer även belysa lite om förskolelärares och arbetslagets viktiga del i det specialpedagogiska arbetet på förskolan.

Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

 

14.40-15.00

”Förskoleappen, ett verktyg som förenklar pedagogisk dokumentation”- dvs uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Förskoleappen förenklar även kommunikationen mellan förskolan och hemmet och ger Dig som pedagog, förskolechef och förälder helt nya möjligheter! Med Förskoleappen kan pedagogerna enkelt dela dokumentation som bilder, video och förklarande texter med föräldrarna. Föräldrarna kan inte bara följa sitt barns vardag utan även interagera med pedagogerna på ett enkelt sätt. Via en dator, platta eller smart phone kan de se vad som hände på utflykten! Som förskolechef kan man enkelt kvalitetssäkra att verksamheten uppfyller förskolans mål. Förskoleappen skapar förutsättningar för en tätare dialog och ger engagerade pedagoger och föräldrar som får en nära kontakt. Det främjar barnens utveckling.

Arrangör: Caperio- Skolpartner AB

 

 
 

 
 

 

Onsdag 16 Oktober

 
 

 

10.40-11.00

”Förskoleappen, ett verktyg som förenklar pedagogisk dokumentation”- dvs uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Förskoleappen förenklar även kommunikationen mellan förskolan och hemmet och ger Dig som pedagog, förskolechef och förälder helt nya möjligheter! Med Förskoleappen kan pedagogerna enkelt dela dokumentation som bilder, video och förklarande texter med föräldrarna. Föräldrarna kan inte bara följa sitt barns vardag utan även interagera med pedagogerna på ett enkelt sätt. Via en dator, platta eller smart phone kan de se vad som hände på utflykten! Som förskolechef kan man enkelt kvalitetssäkra att verksamheten uppfyller förskolans mål. Förskoleappen skapar förutsättningar för en tätare dialog och ger engagerade pedagoger och föräldrar som får en nära kontakt. Det främjar barnens utveckling.

Arrangör: Caperio- Skolpartner AB

 

 

11.20-11.40

"Smaka" på mina sånger för förskolan.

Gitte Pålsson Musik & Scenproduktion bjuder in till allsång med publiken. Mina sånger kryddstarka, smakrika, svängiga, varma, pedagogiska och fyllda med musiklust! Det bli sånger från Bolivia med Khala Uma, Ormar och krokodiler med Frank från Terrariet, Skräddarsånger från Lilla Sagosångsteatern och en massa andra sköna låtar.

Arrangör: Gitte Pålsson

 

 

12.20-12.40

”Reggio Emilia-pedagogik och teknik - går det ihop”?

Om Loris Malaguzzi levde idag skulle han inte ha några problem att använda teknologi och media som ett av de hundra språken. I föreläsningen tittar vi på lösningar som väcker nyfikenhet och ger möjlighet till en utforskande miljö med hjälp av iPad och andra surfplattor. Föreläsaren heter Andrea Fantuzzi, och är utbildad Atelierista vid Reggio Children i Reggio Emilia. Han arbetar idag som lärare vid Orca Mediautbildning.

Arrangör: ORCA- Mediautbildning / Jonas Andersson

 

 

14.20-14.40

LEGO Education bygger broar till teknik i förskolan.

Elevdata presenterar produkter från LEGO Education. 

Arrangör: Elevdata

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Facebook
Sign Up to see who your friends are following.
Tid & plats

Malmömässan
Tisdag 15 oktober 09.00-17.00
Onsdag 16 oktober 09.00-17.00