Dokumentation från seminarierna på Förskolan i Fokus

Här kommer dokumentation från de olika seminarierna att läggas upp löpande och så snart vi får in materialet från föreläsarna.

Filer för nedladdning:

Ladda ner bilderna från seminarie 6 - Skola i förändring 

Ladda ner bilderna från seminarie 12 - Utvecklingsarbete i förskola

Ladda ner bilderna från seminarie 22 - Normkritik i förskolan

Ladda ner bilderna från seminarie 27 - Barn som utmanar

Ladda ner bilderna från seminarie 28 - Flerspråkighet i förskolan

Facebook
Sign Up to see who your friends are following.
Tid & plats

Malmömässan
Tisdag 15 oktober 09.00-17.00
Onsdag 16 oktober 09.00-17.00