Seminarieprogrammet onsdagen den 16 oktober

9.30-11.00 onsdag 16 oktober

16 Nycklar till ordförrådet

Hur ger vi barnen ett rikt och funktionellt ordförråd? Genom att läsa, läsa, läsa för dem och tala, tala, tala med dem, naturligtvis. Men också med hjälp av språklekar av alla de slag som syftar till att såväl presentera nya ord som att locka fram ord som redan finns i barnens passiva ordförråd. Vi måste förråda våra barn – vi måste ordförråda dem!

Clas Rosvall, författare och språkpedagog, är pappa till "Jag vet en hund som heter Hugo ..."

Köp seminariebiljett här>>

 

 

9.30-11.00 onsdag 16 oktober

17 Tillsammans växer vi!

För Fredrik som alltid har lärandet i fokus är det viktigt med ett ledarskap som bygger på delaktighet, transparens och lyhördhet. Han arbetar med att se individen och utgår ifrån ett "tillsammans-perspektiv" vilket bevisligen får medarbetarna att växa. All utveckling startar inifrån varje individ!

Fredrik Andersson rektor på Landskrona Bois Fotbollsakademi och en av 2013 års finalister till Lärarförbundets Skolledarförenings pris för innovativa skolledare.

Ledarseminarium

Köp seminariebiljett här>>

 

 

9.30-11.00 onsdag 16 oktober

18 Pedagogisk dokumentation – ett förhållningssätt till och verktyg för barns delaktighet

Med hjälp av konkreta exempel beskriver Birgitta Kennedy en teorietisk och praktisk utgångspunkt hur det vidgar och fördjupar barns kooperativa och individuella lärande när barnen involveras i och bidrar till vårt gemensamma observations och reflektionsarbetet i vårt projekterande och utforskande.

Birgitta Kennedy, pedagogista på förskolan Trollet Kalmar samt utbildare i Reggio Emilia Institutets pedagogista utbildning

Köp seminariebiljett här>>

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

9.30-11.00 onsdag 16 oktober

19 Verktyg för alla sinnen stärker lärandet.

Få  konkreta tips om hur  du hjälper  barn och elever  att införskaffa eller förankra  ny kunskap  genom alla sinnen.  Visuellt -och auditivt stöd i lärandet. 

Andrea Walter de Perlet, mediepedagog på UR. Andrea är utbildad fsk-och F-3 lärare och har fler års erfarenhet inom båda verksamheterna.
I samarbete med UR

Köp seminariebiljett här>>

 

 

9.30-10.30 onsdag 16 oktober

20 I en tillgänglig förskola trivs alla barn

(obs! 1 timme)
Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet och inkludering. I arbetet med att göra förskolan tillgänglig ingår den pedagogiska, den sociala och den fysiska miljön. SPSM har tagit fram ett verktyg som hjälper dig att kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för din förskola.

Lisa Andersson, rådgivare, SPSM
I samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten

Köp seminariebiljett här>>

 

 

12.00-13.30 onsdag 16 oktober

21 Tyvärr är seminariet inställt.

 

 

12.00-13.30 onsdag 16 oktober

22 Normkritisk pedagogik

Förskollärare omges dagligen av massor av normer som kan vara svåra att få syn på. Är du själv riktigt normal? I detta seminarium utmanas dina fördomar kring kön, etnicitet, sexuell läggning och hudfärg.

Torbjörn Messing, Jämt Skägg, utbildar skolledare och skolpolitiker på SKL och var ledamot i regeringens Delegation för jämställdhet i skolan (DEJA)

Köp seminariebiljett här>>

 

 

12.00-13.00 onsdag 16 oktober

23 Förskolegårdens möjligheter

(Workshop – begränsat antal platser)
Förskolegården kan ge rika möjligheter till ett utforskande arbete med barnen. Under denna workshop får du prova på att utforska vanliga småkryp som ni kan finna på gården. Vi diskuterar också hur ni kan utmana barnens förståelse kring samband i naturen och enkla fysikaliska och kemiska processer.

Karin Nilsson, Fil mag i naturvetenskap, har arbetat på naturskola med fortbildningskurser i utomhuspedagogik för personal på förskol. Malmö Högskola.
I samarbete med Malmö Högskola

Köp seminariebiljett här>>

 

 

12.00-13.30 onsdag 16 oktober

24 Barn och leksaker i lek och lärande

Lekens redskap erbjuder ett rikt underlag för barns begreppsbildning, kommunikation, utveckling av färdigheter. Leksakers egenskaper som medierande resurser i form av funktioner och betydelser är viktiga i barns lek och lärande. Valet av leksaker representerar en erbjuden mening och kommunicerar därigenom vuxnas perspektiv på barns aktiviteter.

Krister Svensson, utbildad förskollärare,  utbildning av förskollärare/fritidspedagoger och lärare. forskning och utbildning med anknytning till leksaker, lek och lärande och författare.

Köp seminariebiljett här>>

 

 

12.00-13.30 onsdag 16 oktober

25 Så som nu har det aldrig varit, så som nu kommer det aldrig mer bli.

En inspirationsföreläsning om ett liv i förändring. Hur bygger vi goda relationer i en tid där våra barn föds med digitala navelsträngar och då tillgången till världens all kunskap verkar finnas i varje unges ficka. Vad menar Micke med att det inte handlar om tekniken, utan snarare om oss vuxna och vårt mod att låta de unga vara en smula och istället börja ta hand om oss själva? Lever vi dagen eller överlever vi den?

Micke Gunnarsson driver idag sin drömplattform "Barnatro" tillsammans med sin fru Jenny. Han har snabbt blivit en flitig föreläsare i landet just kring barn och vår samtid. Micke är även grundare till Fredsuppdraget.se och kampanjen "MVG till varenda unge".  

Köp seminariebiljett här>>

 

 

14.30-16.00 onsdag 16 oktober

26 De sociala medierna som dokumentationsverktyg i förskolan

Hur tar vi i förskolan tillvara på de sociala medierna och använder de som information och dokumentationsverktyg. Om de oändliga möjligheterna att använda de sociala medierna som en portal för pedagogiskt arbete och utveckling i arbetslaget, och till varje enskild pedagog.

Malin Ekberg arbetar som biträdande förskolechef på Västra Alléförskolan i Helsingborg. Brinner för allt som har med förskolans utveckling och framtid att göra. 

Köp seminariebiljett här>>

 

 

14.30-16.00 onsdag 16 oktober

27 Barn som utmanar

Erfarenheter och förmågor avgör hur vi möter vår omgivning. Hur kan barnet som hamnar i negativa samspelsmönster stödjas i sin utveckling?
Viktigt är att synliggöra normer och krav som är kritiska respektive stödjande runt barnet, för att kunna skapa en tillgänglig inlärningssituation. Hur förhåller sig pedagogen professionellt och gör barnet delaktigt i sin utvecklingsprocess?
Barn gör rätt om de kan!

Britt-Lis Persson och Linus Skarp, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten
I samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Köp seminariebiljett här>>

 

 

14.30-16.00 onsdag 16 oktober

28 Flerspråkighet i förskolan

Många barn lever i miljöer där det ibland inte finns tillgång till kamrater på modersmålet eller kompetenta talare av andraspråket. Föreläsningen tar upp vad man behöver tänka på när man följer språkutvecklingen hos flerspråkiga barn, och hur man kan stödja dem.

Eva-Kristina Salameh leg logoped, med dr, Skånes universitetssjukhus. Har arbetat och forskat med flerspråkiga barn med språkstörning i många år

Köp seminariebiljett här>>

 

 

14.30-16.00 onsdag 16 oktober

29 Mat som pedagogiskt verktyg

I Malmö vill vi lägga en tidig grund för hälsosamma matvanor och få barnen att lära känna och vilja välja bra mat. Barn har ett gränslös lärande och vi arbetar för att kockar och pedagoger samarbetar så att barnen får en närhet till maten och köket. 

Märta Bergkvist arbetar med den hållbara måltiden som inspiratörer och tillsammans med Rönnens förskola presenterar de olika metoder där man kan arbeta med mat som pedagogiskt verktyg.

Köp seminariebiljett här>>

 

 

14.30-16.00 onsdag 16 oktober

30 Introduktionsperiod för nyexaminerade: Förskolechefers ansvar

(Workshop -  begränsat antal platser)
Introduktionsperioden för nyexaminerade kräver mer av förskolechefen än de flesta tror! I denna workshop går vi igenom de regler som finns och diskuterar tillsammans vad de praktiskt innebär för dig som förskolechef. 

Anna Tornberg, ombudsman på Lärarförbundets centrala kansli och arbetar med bl a förskole- och legitimationsfrågor
I samarbete med Lärarförbundet Skolledarföreningen

Ledare och mentorer

Köp seminariebiljett här>>

 

 
Facebook
Sign Up to see who your friends are following.
Tid & plats

Malmömässan
Tisdag 15 oktober 09.00-17.00
Onsdag 16 oktober 09.00-17.00