Seminarieprogrammet tisdagen den 15 oktober

9.30-11.00 tisdag 15 oktober

1 Matematik utifrån ett barns perspektiv

(föredraget hålls delvis på engelska)
I denna föreläsning får ni möjlighet att ta del av olika filmklipp vi samlat in i förskolan. Filmklippen presenterar olika exempel som visar hur barn är involverade i någon form av matematik. Dessa exempel diskuteras sedan utifrån den reviderade läroplanen.

Tamsin Meaney, Professor i matematikdidaktik mot de yngre åren och
Anna Wernberg, Universitetslektor i matematik mot de tidiga åren, Malmö Högskola
I samarbete med Malmö Högskola

Köp seminariebiljett här>>

 

 

9.30-11.00 tisdag 15 oktober

 2 Vi leker med våra erfarenheter med kroppen, i rummet, i tiden - FULLBOKAT

(Workshop - Begränsat antal platser)
En workshop där vi nyfiket utmanar vår leklust, förmåga till improvisation och skapande för att kreativt kunna möta barnens tankar och idéer.

Lisa Hallberg, Dramapedagog, universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning mot dramapedagogik, berättande och iscensättning. Malmö Högskola
I samarbete med Malmö Högskola

Köp seminariebiljett här>>

 

 

9.30-11.00 tisdag 15 oktober

3 Tyvärr är seminariet inställt

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

9.30-11.00 tisdag 15 oktober

4 Huvudmannens ansvar - skärpta regler och ökade krav. Vad gäller?

2010 kom en ny skollag som ställer nya och mera omfattande krav på huvudmän för förskolan. Skärpta krav på tillsyn och sanktionsmöjligheter med vitesföreläggande ger kommunerna en ny roll som tillsynsmyndighet. Men skollagen ger också huvudmannen stora friheter att utforma förskolan som man vill. Och vad hände med barnperspektivet? Ett seminarium som handlar om det varje huvudman ska kunna. 

Mimmi von Troil. Sedan 2007 är Mimmi vd för FSO, Fria förskolor. Hon har framgångsrikt drivit flera rättsfall och deltagit i två statliga utredningar kring förskolan. FSO har utbildat nästan 300 huvudmän sedan skollagen infördes.
I samarbete med FSO, Fria Förskolor

Ledarseminarium

Köp seminariebiljett här>>

 

 

9.30-11.00 tisdag 15 oktober

5 Blir det bättre för barnen?

Det systematiska kvalitetsarbetet är både roligt och levande på förskolorna i Burlöv. Här har man byggt upp ett system som lyfter fokus från dokumenterad produkt till en levande diskussion i ständig utveckling om hur det dagliga arbetet ska bidra till att våra barn fått bättre förskolor, redan i morgon.

Sandra Tauberman är stolt över att få arbeta som Utvecklingsledare i Burlövs kommun, där hon harbyggt upp en modell och en hållbar metod för det systematiska kvalitetsarbetet.
I samarbete med Burlövs kommun

Köp seminariebiljett här>>

 

 

12.00-13.30 tisdag 15 oktober

6 Förskola i förändring

I denna föreläsning kommer vi ta upp aktuella förändringar vad gäller förskolans uppdrag och synen på förskolan, både nationellt och internationellt. Förskolan erkänns allt mer i alla länder och förhoppningarna är stora på förskolans positiva inverkan på barns lärande, utveckling och inkludering i samhället. Vi kommer att belysa en förändring från socialpolitik och omsorg till ekonomi och lärande och dilemman som sammanhänger med detta.

Sven Persson, Professor i pedagogik, föreståndare och vetenskaplig ledare för Centrum för professionsstudier (CPS) och
 Ingegerd Tallberg Broman, Professor i pedagogik med inriktning mot yngre barn, ansvarig för två nationella forskarskolor med inriktning mot Barndom och lärande, Malmö Högskola
I samarbete med Malmö Högskola

Köp seminariebiljett här>>

 

 

12.00-13.30 tisdag 15 oktober

7 Barn som väcker funderingar - se förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling.

I förskolan finns barn både med och utan diagnos. Hur kan vi underlätta för dem i rutinsituationer? Hur kan vi arbeta med inkludering i gruppen? Hur kan vi hjälpa dem att utveckla färdigheter för framtiden?

Gunilla Gerland har lång erfarenhet av barn med neuropsykiatrisk problematik. Hon arbetar med handledning i förskolor och skolor och har skrivit facklitteratur på området.
I samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Köp seminariebiljett här>>

 

 

12.00-13.00 tisdag 15 oktober

8 Tyvärr är seminariet inställt pga. att de Allmänna råden inte är klara

 

 

12.00-13.30 tisdag 15 oktober

9 Tyvärr är seminariet inställt

 

 

12.00-13.30 tisdag 15 oktober

10 Ett rikare språk redan från början!

– hur du med hjälp av digitala medier stärker språket hos de allra yngsta i förskolan. Ett inspirationsseminarium där du får tips och idéer om hur radio och rörligt bild kan hjälpa även de yngsta barnen, oavsett modersmål att stärka sitt språk.

Andrea Walter de Perlet, mediepedagog på UR. Andrea är utbildad fsk-och F-3 lärare och har fler års erfarenhet inom båda verksamheterna.
I samarbete med UR

Köp seminariebiljett här>>

 

 

14.30-16.00 tisdag 15 oktober

11 Värdegrundsarbetet - i teori och praktik

Ett starkt värdegrundsarbete handlar inte bara om trygghet och trivsel utan är också en förutsättning för lärande och utveckling. Den ideala förskolan är inte en plats fri från alla motsättningar och en stor del av värdegrundsuppdraget innebär just att bemöta motsättningar, använda dessa och lära av dem.

I denna föreläsning varvas forskning och beprövad erfarenhet både kring lagtexter och vad som är framgångsrika faktorer för ett bra värdegrundsarbete och hur en likabehandlingsplan kan se ut.

Balli Lelinge, Fil. lic i pedagogik, universitetsadjunkt i pedagogiskt drama, Malmö Högskola
I samarbete med Malmö Högskola

Köp seminariebiljett här>>

 

 

14.30-16.00 tisdag 15 oktober

12 Utvecklingsarbete i förskolan

Hur kan man följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet? Anna berättar om hur pedagoger kan fånga upp och synliggöra processerna i förskolan?

Anna Welander, förskollärare och utvecklingspedagog inom förskolan i Malmö stad.

Köp seminariebiljett här>>

 

 

14.30-15.30 tisdag 15 oktober

13 Skolverkets nya stödmaterial om flerspråkighet i förskolan  

(obs! 1 timme)
Kunskaper, inspiration och vägledning i arbetet med flerspråkighet i förskolan! Carina Hall och Magdalena Karlsson informerar om Skolverkets nya stödmaterial om flerspråkighet i förskolan.

Carina Hall, och Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket med fokus på förskolan.
I samarbete med Skolverket

Köp seminariebiljett här>>

 

 

14.30-16.00 tisdag 15 oktober

14 Lärplatta - verktyg för lärande

Lärplattan kom, såg och segrade - men hur blir den ett verktyg för lärande? Hur förhåller vi oss till lärplattan och dess innehåll? Vilka andra processer samexisterar? Erika kommer att berätta om vad som hände när deras förskola fick sina lärplattor och om deras processer och reflektioner kring lärplattans användande. 

Erika Kyrk Seger är förskollärare och pedagogista och arbetar på en förskola i Göteborg. Hon driver också "LäRaNDE FRaMTiD" där hon föreläser och bloggar om förskola och IKT. 

Köp seminariebiljett här>>

 

 

14.30-16.00 tisdag 15 oktober

15 Naturvetenskap och teknik i förskolan

Hur kan vi i förskolan  utmana barnen  att utveckla de förmågor som behövs för att arbeta undersökande? Hur kan vi utmana barnen att utveckla sina förmågor att skapa och konstruera? Vi ger exempel från Universeums fortbildningar i naturvetenskap och teknik där vi varvar teori med praktik och reflekterar över de verktyg som kan leda till en ökad måluppfyllelse i förskolan.  

Alexina Thorén Williams är NO, Teknik och matematiklärare med lång erfarenhet från undervisning i grundskolan. De senaste åren har Alexina framgångsrikt arbetat med utveckling och genomförande av Universeums mycket uppskattade fortbildningar i naturvetenskap och teknik för lärare i förskolan. Föreläser tillsammans med Viktoria Åman.

Köp seminariebiljett här>>

 

 
Facebook
Sign Up to see who your friends are following.
Tid & plats

Malmömässan
Tisdag 15 oktober 09.00-17.00
Onsdag 16 oktober 09.00-17.00