Godshantering

Följande gäller för hantering av gods på Malmömässan:

  • För in- och utflyttningstider specifika arrangemang ber vi er titta på respektive arrangemangs webbplats
  • Om ni har gods som väger över 1 ton per kolli, eller som är mer än 2 meter brett och/eller mer 2,5 m högt måste ni kontakta tekniska avdelningen minst två veckor i förväg
  • I de fall där speditören, som levererar godset, ber oss transportera in godset till montern, kommer vi att göra det på utställarens bekostnad, oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren
  • Under sista inflyttningsdagen påbörjas läggningen av gångmattor kl. 17.00. Efter denna tid skall gångarna hållas rena från gods, emballage och avfall
  • Emballage och tomgods är inte tillåtet att förvara i montern, kontakta Servicecenter för bortforsling och lagring av detta, minsta debitering är två kubikmeter
  • Om godset ankommer före angiven tid då vi tar emot godset, kommer vi att köra det till lagret och kostnaden för detta debiteras utställaren, detsamma gäller om godset inte är avhämtat inom angiven tid
  • Godset ska märkas med: arrangemangets namn, företag och monternummer.
  • OBS! Malmömässan påtar sig inget ansvar för godset under godshanteringen.

För frågor och beställningar kontakta Malmö Mässervice

Godsadress
Malmömässan
Mässgatan 6
215 32 Malmö
040-631 11 10

Facebook
Sign Up to see who your friends are following.
Tid & plats

Malmömässan
Tisdag 15 oktober 09.00-17.00
Onsdag 16 oktober 09.00-17.00